Guvernul Republicii Moldova

BIROUL RELAȚII CU DIASPORA

A A A

Cadru instituțional

Regulamentul Biroului pentru Relații cu Diaspora
Instituirea Biroului pentru relaţii cu diaspora, cu statut de direcţie generală a Cancelariei de Stat – Hotărârea Guvernului nr. 780 din 19 octombrie 2012
Numirea în funcție a șefului Biroului pentru relații cu diaspora – DispozițiaGuvernului nr.106 din 12.12.2012.
Dispoziția Guvernului 64-D din 4 iulie 2014 cu privire la instituirea grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei cu privire la diaspora ”Diaspora 2025”, a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei.
Hotărârea Guvernului nr. 570 din 16 iulie 2014 cu privire la organizarea Zilelor Diasporei şi a Congresului al VI-lea al diasporei.
Hotărârea Guvernului nr. 873 din 21.10.2014 prin care au fost abrogate hotărârile Guvernului cu privire la Consiliul coordonator al persoanelor originare din Republica Moldova – diasporei moldoveneşti (CCD) și aprobarea Regulamentului CCD
Dispoziția Guvernului 58-d din 7 iunie 2013
Regulamentul privind organizarea și funcționarea Cancelariei de Stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.657 din 9.11.2009.